Bảng giá đăng tin

Loại tin Gói ngày
(đồng/ngày)
Vị trí hiển thị
Tin miễn phí 0 Hiển thị miễn phí 60 ngày trong chuyên mục sau các tin VIP
VIP 3 5.000 Hiển thị sau tin VIP 1 và VIP 2 trên trang chuyên mục.
Xem tin mẫu bên dưới.
VIP 2 10.000 Hiển thị sau tin VIP 1 trên trang chuyên mục
Trang tìm kiếm
Phía dưới trang chi tiết cùng chuyên mục.
Xem tin mẫu bên dưới.
VIP 1 15.000 Hiển thị vị trí đầu trên
Trang chủ
Trang chuyên mục
Trang tìm kiếm
Phía dưới trang chi tiết cùng chuyên mục.
Xem tin mẫu bên dưới.
VIP đặc biệt 30.000 Hiển thị trong thanh cuộn trên
Trang chủ
Trang chuyên mục
Trang tìm kiếm
Bên phải trang chi tiết.
Xem tin mẫu bên dưới.
UP 3 5.000 Đẩy tin lên trên VIP 3
UP 2 10.000 Đẩy tin lên trên VIP 2
UP 1 15.000 Đẩy tin lên trên VIP 1
VIP
Tin mẫu VIP 1
Tin mẫu VIP 1

Quận 2, Hồ Chí Minh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et dui vestibulum, bibendum purus sit amet, vulputate mauris. Ut adipiscing gravida tincidunt. Duis euismod placerat rhoncus. Phasellus mollis...

100m2 800 triệu đồng

VIP
Tin mẫu VIP 2
Tin mẫu VIP 2

Quận 2, Hồ Chí Minh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et dui vestibulum, bibendum purus sit amet, vulputate mauris. Ut adipiscing gravida tincidunt. Duis euismod placerat rhoncus. Phasellus mollis...

100m2 800 triệu đồng

Tin mẫu VIP 3
Tin mẫu VIP 3

Quận 2, Hồ Chí Minh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et dui vestibulum, bibendum purus sit amet, vulputate mauris. Ut adipiscing gravida tincidunt. Duis euismod placerat rhoncus. Phasellus mollis...

100m2 800 triệu đồng

Tin mẫu miễn phí
Tin mẫu miễn phí

Quận 7, Hồ Chí Minh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et dui vestibulum, bibendum purus sit amet, vulputate mauris. Ut adipiscing gravida tincidunt. Duis euismod placerat rhoncus. Phasellus mollis...

100m2 800 triệu đồngCopyright @ 2024 batdongsanaz.vn. All rights reserved.